Adı | ÖMER FARUK
Soyadı | SETREK
X
Bölük | 2 Okul No | 0549 |

Erişim No

0006
Bölüm | Uçak Bakım Komutanlığı
Durumu | İSTİFA
Emekli Tarih | 1990

Vefat Tarih

|
Dikkat mail veya Şifreyle ,
tekrar deneyiniz... [ Devam için ]