Adı | ALAADDİN
Soyadı | UZUN
X
Bölük | 4 Okul No | 0076 |

Erişim No

0455
Bölüm | Oto | Piyade | Bando | Sağlık
Durumu | EMEKLİ
Emekli Tarih | 2004-01-30

Vefat Tarih

|
Dikkat mail veya Şifreyle ,
tekrar deneyiniz... [ Devam için ]